Gisteren kwam er voor het eerst een burgerinitiatief in de raad. Als SP in de raad zijn we daar uiteraard erg blij mee. Actie vanuit bewonerskant moet altijd gesteund en serieus genomen worden!

Het initiatief, Happy being me, is bedoeld voor opvang en ondersteuning van jongeren en ‘oudere jongeren’ .

Gelukkig was een meerendeel van de raad het met ons eens. Afgezien van Leefbaar Zoetermeer die vond dat er niet was voldaan aan bepaalde regels in de verordening is er voor gekozen om in de commissie Samenleving het initiatief verder te bespreken. Het college gaat alvast verder kijken wat er mogelijk is.

Ik kijk in elk geval uit naar het volgende initiatief! Overigens is het vrij makkelijk op deze manier invloed uit te oefenen op de politiek. Op de gemeentesite staat uitgelegd wat je moet doen.