Recente uitlatingen van de Amsterdamse politie hebben in de Tweede Kamer geleid tot een hernieuwde oproep tot een verbod op kraken. In een kraakpand in de Kerkstraat in Amsterdam zou een “installatie” hebben gezeten die “op politiemensen terecht had kunnen komen”. Maar journalisten en politici zouden er goed aan doen de uitlatingen van de Amsterdamse politie aan een nader onderzoek te onderwerpen. Wie even kritisch terugkijkt naar de uitlatingen van de Amsterdamse politie de afgelopen jaren heeft daar alle reden voor.

Een goed en overzichtelijk stuk over krakers, hun acties en wat er vooral niet aan de hand is. Kliek