Jansen en Janssen onderzochten welke kansen starters hebben op de woningmarkt. En waarom gaat dat zo moeizaam? Net als vorige aflevering over de kantoren een goede toegankelijke analyse. En ik kan het niet laten maar een stukje opvallende dialoog met Hugo Priemus ( Hoogleraar TU Delft) :

Jansen en Janssen: ‘Gaat dit kabinet hier nog wat aan doen?’

Hugo Priemus: ‘Dit kabinet heeft allerlei prachtige voornemens, maar als het gaat over de woningmarkt is het stilstaand water’

Jansen en Janssen: ‘Hoe verklaart u dat?’

Hugo Priemus: ‘Irak mogen we niet onderzoeken en dit ook niet. Dat zijn de twee fatwa’s die het kabinet over ons heeft gezegend.’

Jansen en Janssen: ‘Dus op het kabinet hoeven de starters niet te rekenen?’

Hugo Priemus: ‘Ik zou graag een geruststellend antwoord geven, maar ik zou niet weten waar starters op de woningmarkt hun optimisme op zouden moeten baseren.’

Kijken die aflevering!