De PvdA heeft verzocht om niet op 5 september, maar volgende week al de commissie bij elkaar te roepen om te praten over de Randstadrail. Nu zullen wij wel de laatsten zijn die blij zijn met de gang van zaken, maar nog meer vergaderen lost de problemen niet op.

De PvdA stelt dat het gemeentebestuur en burgers niet serieus worden genomen, dat de vertraging onacceptabel is en dat het lijkt op een gepruts van jewelste bij de projectorganisatie met kromme sporen, rotte wissels en slecht vervangend vervoer. Kortom niets nieuws onder de zon.

De Pvda heeft trouwens wel gelijk. Maar dat veranderd niet de zaak dat we weer dezelfde antwoorden zullen krijgen op de belangrijkste vragen. Waneer rijdt het? – weten we niet – wat is de oorzaak van alle problemen? – moeten we nog onderzoeken ( lees: zwarte pieten ) – waarom zijn de bussen slecht? – *verhaaltje over leveranciers en aanspreken *.

Wie betaalt bepaald en die bal ligt niet bij Zoetermeer, maar bij Den Haag, het stadsgewest, de HTM en de inspectie van het ministerie. Dan kunnen we nog wel een keer met de voeten gaan stampen in de raadszaal, maar daar gaan (wederom helaas) geen lightrails van rijden. Enige wat ons rest is heel diep zuchten en als gemeente aandringen op een uitvoerig onderzoek naar waar het fout is gegaan en de verantwoordelijken nooit meer een dergelijk project laten uitvoeren. En voor volgende keer wellicht medezeggenschap eisen over onze belangrijkste vervoerslijn.