12 januari 2007
Randstad Illusie

De trammaatschappij HTM meldt dat de bocht bij halte Ternoot niet voldeed aan de specificatie van de tramproducent Alstom. Het probleem was al bekend in de zomer van 2006. Na overleg met Alstom werd besloten dat de bocht mocht worden gebruikt mits trams daar precies 50 km/uur zouden rijden. (Volkskrant)

Wij meldden daarbij dat de chauffeur ogenblikkelijk ontslagen is wegens het niet aan de instructie voldoen en met minder dan 50 km/uur het traject trachten te passeren.