Volgens een redacteur van Argos, een radioprogramma van de VPRO was Nederland al eerder in Irak bezig samen met de Amerikanen oorlogje spelen dan de regering altijd heeft doen vermoeden. Dus ook buiten de wetenschap van het parlement om.

The secret military support of the Dutch government to Bush?s war in Iraq