De bewoners en gebruikers van Fort Pannerden zijn verbaasd en teleurgesteld over deze oordelen. Er is geen enkele aandacht geweest voor het feit dat er al zes jaar sprake is van een situatie die gunstig is voor de hele omgeving.

Wij leggen ons hier niet bij neer, en zullen doen wat we kunnen om het Fort te redden van leegstand. Het is zonneklaar dat hier sprake is van machtsmisbruik door de betrokken instanties, die uit zijn op commerci?le exploitatie van het gebouw.

Mensen die willen helpen bij het behoud van deze unieke lokatie: kom ?klussen met krakers? op Fort Pannerden (wegens succes geprolongeerd!) of mail, bel, schrijf of fax de gemeente Lingewaard tot ze toegeven dat deze zaak stinkt. Je kunt natuurlijk ook ons mailen voor meer informatie.

Fort Pannerden

Daar wordt weer een stuk erfgoed geslachtofferd voor commercieel gewin.