?(4) expects the cooperation of all news media organizations in protecting the lives of Americans and the capability of the government to identify, disrupt, and capture terrorists by not disclosing classified intelligence programs such as the Terrorist Finance Tracking Program.?

Bovenstaande tekst is een van de laatste resoluties in de ‘war on terror’ en is gericht tegen publicaties die kritisch berichten over deze oorlog en welke vrijheden daarvoor allemaal ingeleverd dienen te worden.