En de Dam kraakte inderdaad onder de belangstelling. Om 21:00 leek het nog niet zo druk te gaan worden, maar een paar uur later stond de Dam vol. Zeker duizend mensen voeren actie tegen een kraakverbod en tegen het huurbeleid van het kabinet. Maar voor betaalbare en fatsoenlijke woningen.

Helaas vond mijn camera de vele lichtreclames + andere lichtbronnen + donkerte, grote afstanden en mensenmassa’s minder geslaagd om heldere foto’s te maken. Of het ligt gewoon aan de fotograaf natuurlijk.