Er is een debat gaande over de toekomst van de media. Steeds meer kranten staan op omvallen en de roep om staatssteun wordt groter. Een belangrijke functie van de media is als controlerend en onthullend orgaan van de democratie. Is die in gevaar? Misschien moet er eens naar de lokale politiek gekeken worden.

Kent u uitspraken van de partij waar u lokaal op gestemd hebt? Misschien toevallig wel, maar de meerderheid waarschijnlijk niet. Grote steden hebben soms hun eigen uitgaves die lokaal nieuws brengen en vaak gaat het via een extra katern bij de streekkrant. Lokaal nieuws is de laatste jaren het grote slachtoffer geweest van inperkingen en bezuinigingen.

Kranten als de Haagsche Courant bestaan niet meer en zijn opgegaan in een grote geheel. In dit geval het AD. De redacties zijn grotendeels wegbezuinigd en vervangen door freelancers, stagairs en enthousiastelingen die op zoek gaan naar de nieuwe lammetjes en de gouden huwelijken.

Ook van de lokale sufferdjes ( in de volksmond ) hoeven we niet veel te verwachten. Het gros zijn advertentiepublicaties met daaromheen standaard persberichten van gemeente, verenigingen en eigen propaganda van partijen. Voor een goede analyse dus niet het juiste adres.

Impopulaire maatregelen kunnen op die manier makkelijk achter op de agenda door de raad worden geloodst. Alleen als bewoners stampei maken is het nieuws. Duiding van de achtergronden is er maar weinig bij. En vaak worden blunders of afwijkend stemgedrag van partijen met de mantel der liefde bedekt. Geconstateerd moet worden dat een journalistieke ‘zwaargewicht’ ontbreekt om de politiek te ontleden en door te vragen.

Feitelijk is er alleen +/- 9 maanden voor en 2 maanden na verkiezingen veel aandacht voor het volksvertegenwoordigende werk. Debatten, radio-interviews en media zitten er dit bovenop. Dat is nu al te merken door opspelende zenuwen bij lokale partijen.

We kunnen dus stellen dat een belangrijke schakel in een democratie ( massale? bereikbare, begrijpbare informatie ) op lokaal vlak er nog nauwelijks maar is. Effect is dat de bevolking weinig indruk heeft wat de politiek doet. Uitsluitend via de gemeente in mooie volzinnen en mooiweerpraat met glimmende brochures en ‘jaarverslagen’.? Of natuurlijk gekleurde informatie van de partijen zelf. Iemand die politiek neutraal is moet dan soms vele websites over voor een compleet beeld.

Wellicht dat de overheid hier kan samenwerking kan zoeken met andere media. Maak geheel in web 2.0 stijl een platform voor discussie onderling. Daarvoor is het kritisch om een duidelijk en goed plan te hebben, anders dan het huidige ICT-beleid in veel gemeenten. Het vergt lef, maar democratie ontstaat niet in ellenlange vergaderingen maar in de dialoog waar iedereen gelijkwaardig en makkelijk aan mee kan doen. Juist dat is grotendeels verdwenen.