In het kader van betrouwbare politiek. De senaat staat op het punt om de toetsing in de grondwet niet te laten doorgaan. Voor de duidelijkheid: Nederland is een van de weinige landen die dat niet doet. En wat nog vreemder is dat het wel mogelijk is om aan delen van de grondwet te toetsen, maar dat moet je dan doen bij het Europese Hof van de rechten van de Mens. Dus om basaal mensenrecht (wat niet onderdeel is van het wetboek) te verdedigen moet je niet in Nederland zijn. Een belachelijke contradictie die al lang bestaat.

Dus ik leef in een land waarin het toetsen van nieuwe wetten aan de grondwet een ?democratische vernieuwing? is?

Bericht: