Een ouwetje, maar niet minder grappig en volgens mij nog nooit hier verschenen ( maar ik kan het mis hebben ) . NEN-standaard 0512 van het Nederlands normalisatie-instituut.

Samenstelling van het strooigoed moet plaatsvinden in een verhouding van 40 % pepernoten,
20 % kruidnootjes, 20 % schuimgebak en 20 % diversen, mits eetbaar en zoet van smaak. Strooien moet
plaatsvinden bij binnenkomst in ruime mate, halverwege het bezoek van Sint-Nicolaas en bij vertrek.

Bij het strooien moet voldoende afstand worden genomen teneinde ernstige verwondingen te voorkomen.
Het werpen van het strooigoed moet op een boogvormige wijze plaatsvinden. Het frontaal en in een rechte
lijn werpen van het strooimateriaal is niet toegelaten, tenzij de afstand tot het gehoor meer is dan 7,35 m.

Kliek