Dat de film begonnen was, bleek voor de meeste mensen geen reden om hun gesprekken stop te zetten. Ongevraagd kon ik meegenieten van talloze conversaties die een gesprek tussen twee mongolen dat ik eerder die week op tv had gezien met terugwerkende kracht verhieven tot een dialoog van Plato en Socrates.

Sja