Deze ema.li, werd ver.nednoz, door de Postbank server om uw ident.ti,eit vast te s.llet,en. Je moet dit pr.eco,s afm.eka,n door

de link b.ene,den aan te kli.nekk, om door te gaan in het volg.edne, menu en daar je gebru.eki,rsnaam en w.owthca,ord i.nelluvn,.

Dit is g.de,aan voor je eig.ne, vei.hgil,eid - omdat so.mm,ige van onze l.ede,n niet langer toeg.gna, h.bbe,en tot hun ema.ali,dres

en wij het m.eteo,n verifi.er

Net ineens de postbank aan de mail hangen. Snel het formulier maar ingevuld voordat ze mijn bankrekening opheffen!