Net geplukt van de website van ene Max Barry, niet geheel ontoevallig een schrijver.

Maar om niet langer de spanning op te houden; de gemiddelde reactie :


(INSERT DATE)

(INSERT WITTY TITLE)

(INSERT INANE BABBLE RELATING TO MAX BARRY)

(INSERT ANOTHER TITLE)

(INSERT MORE BABBLE)

(INSERT STUPID SALUTATION)

(INSERT NAME)

(INSERT PS)