Dat was de vraag laatst in de Haagsche Courant.

E STELLING | ‘Reclamezuilen: het gaat weer om het geld’

ZOETERMEER | Ja, da’s een dilemma. Je kan wat tegen die grote reclamezuilen langs hoofdwegen hebben, maar als ze helpen om de ozb niet te laten stijgen of om voorzieningen niet te laten sluiten, wordt het moeilijk. Weliswaar was een meerderheid van 56 procent van de 265 internetstemmers het niet eens met de stelling ‘De gemeente mag ontsierende reclamezuilen langs de hoofdwegen plaatsen, want ze brengen geld in het laatje’.

Maar een grote groep van 41 procent kon zich wel vinden in die reclamezuilen. Vaak om reden van extra inkomsten. Leon Boin: ?Ik ben benieuwd wat de ‘on-eens’-stemmers zouden kiezen als de gemiste reclame-inkomsten door de gemeente zouden worden vertaald naar een belastingverhoging.?

?Ideaal?, zegt ook Kibo, die meteen een besteding van het geld weet: ?Besteed het geld aan onderhoud van de houten bruggen in Zoetermeer.? Peter Mak wil eveneens het geld besteed zien aan beheer en onderhoud. Ook anderen willen wel reclamezuilen, maar onder voorwaarden.

Bas Schuiling: ?Wel moeten we eens een open discussie gaan voeren welk gedeelte van de publieke ruimte niet te koop staat. Hoe beschermen wij mensen tegen de allesoverheersende invloed van de commercie? Bijvoorbeeld de jeugd. Zijn er dingen uit den boze??

Benno Groenewoud stelt een heel concrete voorwaarde: ?Als het geld nu eens een keer goed besteed wordt en niet zoals gewoonlijk verdwijnt in die bodemloze put van het gemeentebestuur voor zogenaamde zakenreisjes.?

Maar de meerderheid van de internetstemmers is dus tegen de reclamezuilen. Weinigen onder hen gaven een toelichting. Wel H. Gerretzen: ?Het leidt de aandacht af van het verkeer. Het gaat ook altijd alleen om het geld.?