Geen idee wat je moet stemmen? Ik ben van mening dat een tegenstem een goede stem voor Europa zou betekenen. In onderstaand betoog stip ik nog even een hele rits nadelen aan.

De EU moet allereerst eerst zijn puinzooi opruimen en dan pas een grondwet aannemen. Bijvoorbeeld door de raad van ministers en de europese raad eruit te gooien en het EP verantwoordelijk te maken, met beslissingsrecht. Een grondwet impliceert dat je niet achteraf eraan gaat zitten klooien. Hoe vaak is dat met ‘onze’ grondwet gebeurt? Niet zo ingrijpend als het met deze zou moeten gebeuren. En wie deze grondwet slechts een verdrag noemt heeft het nog niet begrepen. Niet mijn woorden, maar wel die van Giscard D’etaing.

U wilt nadelen? Geen democratie in Europa gezien de beperkte macht van het Europees parlement. Dat zie je nu ook rond softwarepatenten, maar ook de opslagverplichting van gegevens. Indien het EP het er niet mee eens is neemt de raad van ministers gewoon de beslissing. Dat mag nu en dat kan straks ook nog. Democratie? Geen beslissingsrecht over het buitenlandbeleid en financien voor het EP. We mogen dus straks niet onze eigen financien goedkeuren danwel afkeuren.

Defensie? Ja, een verplichting tot meer bestedingen. Een samenwerking met de NAVO en de mogelijkheid om zonder een resolutie preventieve oorlogen te voeren. Kortom niets geen ‘blok tegen de VS? zoals ik nog wel eens hoor of dat soort kul. En het verschil zal ook niet komen van ‘efficienter’ werken, maar gewoon de bestedigingen opvoeren.

Economie? Goed gegereld voor de bedrijven ja. Maar een van de eerste artikelen is al ‘vrije en onvervalste concurrentie en marktwerking’. Op zich is marktwerking leuk, maar niet op alle gebieden. Met de grondwet in de hand kan een priv?-kliniek straks zeggen tegen Europa: ?Ik heb last van al die ziekenhuizen, dat is concurrentievervalsing? en ze hebben dan nog gelijk ook. Dus meer privateriseren.

Het is ook ongelooflijk dat een partijn als Groenlinks voor de grondwet uit durft te komen. Dierenwelzijn is niet goed geregeld, mishandeling word straks gewoon toegestaan. Milieunormen zijn amper geregeld. Helemaal raar is de GL nu een campagne voert met iets wat in Kyoto is overeen gekomen en vervolgens in een EU jasje is gegoten. Dat wij hier een dermate incapabele regering hebben dat deze eronderuit probeert te komen wil niet zeggen dat wij deze moeten inleveren voor een nog vele malen incapabelere en bureacratische semi-regering in Europa. Dat is echt een one-hit-wonder. Alles mbt dieren en milieu kan met een veeg van de tafel af wanneer er gesproken word over vrije en onvervalste marktwerking. Deze grondwet tolereert niets in de weg van economische groei.

En dan het puntje ‘superstaat’. Alhoewel die term wellicht wat ongelukkig is mag je je afvragen wat een ‘staat’ of een ‘federatie’ is. Ik doe een poging. Een eenheid met eigen parlement, munt, centrale bank, volkslied (in het duits!), vlag, grondwet etc, maar waar enige bevoegdheid aan de provinci?n zelf word overgelaten. Zoiets wellicht? Het enige wat hier mist is een eenheidsgevoel onder de bevolking zelf. En terecht, want Nederland is geen Spanje of Polen. Dat zijn wezenlijk verschillende landen.

Wat daar mis mee is? Europa moet eerst goed bedenken waar men zich mee gaat bemoeien en waar niet mee. Dat zie ik in de grondwet niet zo heel vloeibaar geregeld. Je ziet mij wel voor een EU samenwerking zijn, maar op het niveau van democratie en dus verkiesbaar en niet via de ‘achterkamertjes’ en gekonkel zoals dat nu kan via de raad van ministers en de EU commissies. Op dat moment lijkt het mij ook pas nuttig om verder te gaan praten over wat in Europa beter gecoordineerd kan en moet worden.

Wat de voorstanders constant zeggen is dat de euro en alles van Europa uit het verleden niet meetellen in de discussie rond de grondwet. Dat is onterecht. Immers zeggen diezelfde mensen dat de grondwet niet meer is dan een samenvatting van de verdragen die nu al gelden. Er veranderd dus niets, maar het word wel beter (?). Als je dat stelt dat is het zeker toch van belang om de gang van zaken in het huidige Europa ook in ogenschouw te nemen. Met deze grondwet keur je dus eigenlijk de oude agenda’s en de oude gang van zaken goed in Europa en zeg je ‘ga vooral door op deze weg’, terwijl het naar mijn mening van belang is om te zeggen Europa is leuk, maar de weg is totaal verkeerd.

Dus samenwerking en Europa? Graag! Maar wel met de belangen van de burgers in het achterhoofd. Daarom stem ik ook TEGEN deze grondwet.