Ik zat weer eens mijn rotzooi op hotmail door te waden ( nee niet naar mailen ) en kwam een laatkomertje van een test tegen. Blijkbaar hebben ze (eindelijk!) de resultaten weten te bereken. Kortom, onderstaand is wie ik ben. Al ben ik het er niet helemaal mee eens. Oordeelt u zelf.


Veel meer dan de gemiddelde persoon heeft B de behoefte om regelmatig alleen te zijn, om zijn batterijen terug op te laden. B is daarom ook niet de persoon die je tijdens een fuif in het middelpunt van de belangstelling zult zien staan. Je hebt veel meer kans hem aan te treffen in een stil hoekje, samen met een paar vrienden. In een groep met collega’s heeft hij er een absolute hekel aan in de schijnwerpers te staan.

B is dan ook selectief bij de keuze van zijn vrienden. Hij heeft moeite om tegen iedereen vriendelijk te zijn, en verbergt dit ook niet; hij heeft namelijk een grondige hekel aan vleierij. B is bijgevolg niet goed in het onthouden van namen van mensen: hij doet hier geen enkele moeite voor.

B bezit een intense persoonlijkheid die zeer sterk reageert op prikkels en signalen.

Ze raken hem diep en blijven ook lang nawerken. Als B bijvoorbeeld een bijeenkomst heeft bijgewoond, dan blijft hetgeen hij gehoord en gezien heeft nog lang door zijn hoofd spelen. Daarom heeft B vaak behoefte om zich alleen terug te trekken om niet overbelast te geraken. Je kunt hem vergelijken met een delicaat instrument dat signalen uit de omgeving registreert, maar te sterke signalen moet vermijden om niet beschadigd te geraken.

B heeft een sterk analytische geest. Er is een goede kans dat B intelligent is (en dat hij de meeste andere mensen maar dom vindt, of dat hij hun intelligentie in elk geval van een mindere soort vindt!). Zelf is hij vaak bezig met nieuwe concepten en dingen te bedenken (die daarom niet altijd veel praktisch nut hebben).

B pikt ook snel nieuwe signalen en kennis op, en heeft een wendbare geest, die zeer snel van het ene onderwerp op het andere springt. Hij is zeer leergierig en nieuwsgierig, hij heeft een grote honger naar nieuwe kennis en inzichten, hij wil op de eerste plaats de wereld om zich heen in al zijn verbanden begrijpen. Hij loopt veel te filosoferen. B heeft ook moeite om lange tijd na elkaar het zelfde te doen. In plaats van dingen telkens weer op de vertrouwde manier te doen, zal hij liever nieuwe wegen uitproberen. B beschikt ook over een merkwaardig grote capaciteit om van mening te veranderen.

B is niet iemand die gemakkelijk en impulsief beslissingen neemt. Hij wil immers zijn opties zolang mogelijk openhouden. Het is alsof hij telkens bij zijn onbewuste te rade moet alvorens iets te beslissen, in plaats van terug te kunnen vallen op routine en gewoonte. Hierdoor verbruikt hij enorme hoeveelheden geestelijke energie, en riskeert volledig uitgeput en zelfs chronisch vermoeid te geraken.

Het gevaar bestaat dat B telkens weer door iets nieuws geobsedeerd wordt, hier dan alles over wil weten, maar uiteindelijk met deze kennis niets doet omdat zich alweer een nieuw interessant onderwerp aandient. Typisch voor B is ook dat hij nauwelijks geniet van een behaald succes: in gedachten is hij reeds lang bezig met de volgende uitdaging.

B is duidelijk niet tevreden met het leven zoals het nu is. Hij is gericht op de vooruitgang. Hij hecht weinig belang aan tradities en wil de manier waarop dingen gedaan worden voortdurend verbeteren. Hij stelt dingen in vraag en is bereid tegen de stroom in te roeien.

B is dan ook meer toekomstgericht dan de gemiddelde persoon. Hij is zelden tevreden met toestanden zoals die op dit ogenblik zijn, maar is voortdurend bezig met hoe die zouden kunnen verbeterd worden. Omdat hij zozeer gericht is op de toekomst en op de vooruitgang is hij dan ook helemaal niet bang om oud te worden, integendeel, hij ziet de rijpheid van de latere levensfase met belangstelling tegemoet.

Soms kan B geplaagd worden door een onbestemde angst, een niet te verklaren dreiging dat hem een groot onheil boven het hoofd hangt. Het grootste gevaar dat B bedreigt is voeling te verliezen met de realiteit, de biologische en de fysische, en als een Ikaros naar de zon te willen vliegen en neer te storten.

B is niet iemand die zich gemakkelijk zal laten gaan. Hij bezit een beheerste, zelfs geremde persoonlijkheid, altijd en overal wil hij zichzelf onder controle houden. B heeft het moeilijk om zich volledig te ontspannen. Hij is dan ook niet de persoon die uitgebreid zal genieten van het hier-en-nu, niet iemand om uren in een warm bad of mee op het strand te liggen bijvoorbeeld. Hij is niet gericht op materi?le zaken (maar heeft toch vaak veel moeite om oude zaken weg te doen) noch op luxe en comfort. Hij is anderzijds ook niet erg gul of vrijgevig.

B is ook weinig geinteresseerd in status en maatschappelijke positie van anderen. Roddelen doet hij weinig en de roddelblaadjes leest hij niet. Je moet hem ook niet veel vragen over de soaps die op TV te zien zijn: daar heeft hij tijd noch interesse voor.

B leeft niet om te eten. Hij is geen snoeper en is zeker nooit gulzig. B hecht ook niet veel waarde aan feestmalen en ceremonie?n; in het algemeen houdt hij van eenvoudige maaltijden, zonder veel poespas. Hij hecht weinig belang aan gastronomie. B moet ook frequent eten en drinken, omdat de honger snel en scherp op komt. Hij heeft behoefte aan veel calorie?n in verhouding tot het lichaamsgewicht, omdat de spijsvertering niet optimaal functioneert, waarbij er weinig gevaar is voor het bijwinnen van kilo’s. Hij heeft vooral behoefte aan vlees, daarzonder is zijn maaltijd niet compleet.

B kan slecht tegen alcohol, het kan hem een enorme kater opleveren waardoor hij de volgende morgen ongeveer waardeloos is. Hij kan ook slecht tegen zware tabak: het veroorzaakt een snellere hartslag, duizeligheid en gewichtsverlies.

Emotioneel is B daarom wisselvallig en niet altijd even voorspelbaar. Zo kan hij bijvoorbeeld plotseling inwendig boos worden, al laat hij dit meestal niet merken. Zijn gevoelens kunnen zeer hevig zijn, zo kan hij bijvoorbeeld zwaar verliefd worden. Hij reageert ook snel op seksuele prikkels, die hij intens beleeft en diep in zijn geheugen grift. Seksualiteit speelt trouwens een belangrijke rol in zijn leven. Maar als het zover is, kent B veel schroom en moeite om zijn gevoelens van genegenheid en affectie onder woorden te brengen en zijn liefde te verklaren. Hij maakt dan vaak een onbeholpen eerste indruk, omdat hij te gespannen is.

B geeft dan ook vaak een verstrooide indruk, omdat hij in gedachten verzonken aan iets anders aan het denken is. Op het bureau van B zul je waarschijnlijk heel wat stapels met dossiers aantreffen waaraan hij dezer dagen aan het werken is. En als hij iets waarneemt dan heeft hij meer aandacht voor het totale beeld dan voor de individuele details, die hem daarom vaak zullen ontsnappen.

B steunt sterk op zijn intuitie. Voor de keuze gesteld tussen een aantal mogelijkheden heeft hij bijvoorbeeld snel door welke wegen wel en welke wegen niet tot een oplossing zullen leiden. Hij is ook principieel wantrouwig en kritisch ten opzichte van algemeen aanvaarde waarheden, alsook ten opzichte van alles wat hij hoort of leest in de pers: hij houdt er voortdurend rekening mee dat dit wel eens niet de waarheid zou kunnen zijn.

Bij het nemen van belangrijke beslissingen zal B – misschien meer dan hij zelf meent – het verstand de bovenhand laten nemen op de gevoelens. Door zo weinig mogelijk emotioneel betrokken te geraken, kan zijn onafhankelijkheid bewaard blijven. De gevoelens worden zelfs zoveel mogelijk uitgeschakeld ten voordele van de rede.

Zo zou B als advocaat perfect een zware misdadiger kunnen verdedigen, ook al keurt hij de misdaad zelf ten zeerste af. B is ook streng maar rechtvaardig: hij zal maar weinig door de vingers zien uit medelijden, bijvoorbeeld om een zwakkere partij te bevoordelen. B heeft ook minder moeite dan de gemiddelde persoon om de waarheid te vertellen als hij weet dat dit pijnlijk zal zijn voor de betrokkene.

B mijdt uitdagende en gevaarlijke situaties, maar ook sterke fysieke prikkels zoals bijvoorbeeld fel zonlicht. Hij is ook bijzonder gevoelig voor pijn. Zelfs een douche met koude water kan hem al de adem afsnijden. En hij kan bij manier van spreken de pijn reeds voelen als hij de tandarts nog maar ziet naderen! Op lichamelijk gebied is hij niet erg dapper.

B is temperamentvol, ongeduldig, gedreven, intens, vurig. Hij is dynamisch en heeft een grote werkkracht. Hij is ook vaak gehaast en heeft een hekel aan wachten.

De bewegingen en de reacties van B zijn snel, zowel lichamelijk als verbaal. Hij is niet op zijn mondje gevallen, en schuwt harde en kritische uitspraken niet. Soms is hij humeurig en weinig verdraagzaam, en komt hij over als een criticaster.

B is bijzonder taalbewust, en heeft een grote verering voor het woord. Hij heeft er een hekel aan een brief met taalfouten te ontvangen. Zelf is hij iemand die veel tijd besteedt om een tekst te schrijven, omdat hij constant zijn woorden wikt en weegt, erom bezorgd om zijn gedachten zo precies mogelijk te formuleren.

B is waarschijnlijk geen goede zanger. Enerzijds is zijn stem te geremd vanwege niet ontspannen genoeg, maar anderzijds concentreert hij zich ook te erg op het zingen zelf, bijvoorbeeld uit angst om fouten te maken, waardoor de stem de nodige souplesse mist.

B is niet goed op gebied van ruimtelijke ori?ntatie. In een grote stad zal hij misschien verloren lopen of de weg kwijt geraken.

B is een typische avondmens. Hij geraakt ‘s avonds moeilijk in zijn bed. Hij is een slechte slaper en heeft daarom veel slaap nodig, meer dan de gemiddelde persoon. Zelfs in zijn slaap is hij nooit helemaal ontspannen. Hij droomt frequent en zijn droomleven is goed ontwikkeld. Er is een kans dat hij vanaf middelbare leeftijd alcohol of andere middelen nodig heeft om in slaap te geraken.

B heeft een hekel aan het werken volgens strakke schema’s: hij heeft veel afwisseling nodig.

B houdt van zijn vrijheid. Voor hem betekent vrijheid niet: onbeperkt te kunnen genieten, ook niet: te kunnen doen wat je wil, maar wel: vrij te zijn van de zorgen van alledag, om zich volledig te kunnen wijden aan wat hem werkelijk interesseert, aan zijn projecten op lange termijn.

B heeft een grote capaciteit om zichzelf weg te cijferen en zijn wensen op de achtergrond te plaatsen voor de goede zaak, voor het bereiken van een ideaal , of voor zijn naasten.

Alhoewel B zijn verantwoordelijkheid opneemt ten opzichte van zijn gezin, hecht hij toch geen overdreven belang aan het gezinsleven, ook de carri?re is immers belangrijk. Hij kent geen uitgesproken kinderwens, en kijkt ook zelden met heimwee achterom naar zijn eigen kindertijd.

Mensen als B geven jou vaak de indruk dat er diep in hen de echte persoon zit, dat je niet met henzelf aan het praten bent maar met een soort tussenpersoon, terwijl de echte persoon diep in zichzelf met iets anders bezig is, iets wat wel belangrijk is. Samenleven met mensen als B is interessant maar ook gecompliceerd, in elk geval nooit saai.