Ze hebben het altijd wel over die joden enzo, maar die duitsers waren ook geen lieverdjes in de oorlog hoor. Zo ook de moslims, maar die christenen maken er ook een potje van. Oftewel vrijdagmiddag, gezellig met zijn allen aan de thee en het geloof!

Want :

Ja, zelfs voor de meest verstokte atheist is er weer hoop !

In de Bijbel ( dat is het onfeilbare woord van God aan de mensen ) zijn vele profetie?n gedaan aan-gaande de toekomst. Een daarvan is dat Jezus zal terugkomen om de wereld te straffen omdat ze ongehoorzaam zijn aan God en niet willen luisteren. Ook zal hij Isra?l bevrijden en alle vijanden van Isra?l zullen gedood worden. Daarna zal vanuit Jeruzalem de wereld geregeerd worden volgens de wetten van God.
Omdat Jezus de schuld, die de mensheid tegenover God heeft, betaald heeft met ZIJN leven, kunnen de mensen weer vrij tot God naderen als ze geloven dat Jezus de Zoon van God is en de geboden van God weer na gaan leven. Wie dit niet doet, blijft onder de vloek van de zonde en zal voor eeuwig in de Hel eindigen.

De volgelingen van Jezus krijgen de opdracht ? Het evangelie tot in alle uithoeken van de aarde te ver-kondigen en alle volkeren tot discipelen van Jezus te maken?, omdat God niet wil dat er iemand verlo-ren gaat. ( Matt.28:19 ) God wil de mensen van de Hel redden, maar wil de mens zich daarvan laten redden ?

Maar gelukkig kunnen wij nog gered worden van ellende en rampspoed :


Lees het Bijbelboek openbaringen over wat de wereld te wachten staat

Bestudeer de gehele Bijbel, zonder daar kritiek op te hebben, want het is het onfeilbare woord van God aan de mensen gegeven tot redding.

Bekeert u, voor het voor u te laat is ! Zodat u ? nu u dit gelezen hebt ? nooit meer zult kunnen zeggen dat God u ten onrechte in de Hel geworpen heeft.

Doe uzelf geen kwaad, want waarom zou u kiezen voor de Hel als u ook de Hemel kunt binnen gaan ?

En let op! Geen enkel kritiek meer hebben op deze heldere denkers he!