God liet ons zien hoe bijzonder en hoe profetisch deze aanblik was: links stonden de ?geestelijke kinderen van Abraham?, naemlijk de kinderen der belofte, de Izak’s! Daartussen in het geslachte lam! En uiterst rechts een nakomeling van Isma?l!

Zal die school ook een doorbraak gaan betekenen voor islamitische kindjes, die ook wanhopig op zoek zijn naar normen en waarden en (hoewel ze het nog niet beseffen) naar de waarheid van Jezus?

Mag het ietsje minder fundamentalistisch? Zijn de mensen uit de zwarte-kousen dorpen ontwaakt ( hebben zij een eerste moslim mogen ontwaren? ). Niets is minder waar. Dit is gewoon de Christenunie Noord Brabant die een school wil stichten in het uiterst goddeloze ‘ stadje van Jan Marijnissen’.

Tot slot: Oss is een zondige, goddeloze stad, waarin alleen Gods licht, Jezus, de duisternis kan laten wijken. Een bijbelgetrouwe school is daarin onmisbaar. Mogen wij als bestuur op uw onvoorwaardelijke steun rekenen?