U komt net in Nederland ( graag wel zelf schoonmaken ) en wat zoekt u? Juist! Het ministerie van Buitenlanders.

Loket Soepjurkzaken voor de NR-aanhangers onder ons.

Nu wij toch bezig zijn. Wet inburgering nieuwkomers. Ironisch genoeg afgekort als WIN ( wie wint hier? ) heeft alles in zich wat je als ‘nieuwkomer’ (buitenlander, allochtoon, vreemdeling en 20 jaar aan andere synoniemen) direct thuis maakt in Nederland. Als jij, lieve nieuwkomer, uit de volgende definitie kan komen, mag je van mij gelijk zo’n papiertje uit de printer pakken. Prima integratie materiaal dus, dat van het ministerie. Tijd voor een boek ook : Bureaucratie voor nieuwkomers.

De gewraakte quote :


Met een nieuwkomer als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1 en onder 2, worden voor de toepassing van deze wet gelijkgesteld respectievelijk de in het eerste lid, onderdeel a, onder 1, bedoelde vreemdeling en de in het eerste lid, onderdeel a, onder 2, bedoelde Nederlander, die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en die op grond van de artikelen 4a tot en met 4c van de Leerplichtwet 1969, gedurende ten hoogste twee dagen per week het daar bedoelde onderwijs geregeld zou dienen te volgen. Artikel 4a van de Leerplichtwet 1969 is niet van toepassing ten aanzien van degene die op grond van de eerste volzin is gelijkgesteld met een nieuwkomer.