Check dit interview met Jan Marijnissen. Over het afgelopen jaar en de gang van zaken in Nederland en de wereld.