Het bisdom Rotterdam van de rooms-katholieke kerk wil een schadeclaim die betaald is aan een meisje verhalen op verzekeraar Aegon. De schadevergoeding werd betaald omdat een priester het kind seksueel had misbruikt. Volgens het bisdom betreft het hier een bedrijfsongeval, en moet Aegon betalen.

Zo blijkt maar weer dat de meeste gelovigen het leven niet eens waard zijn. Om blijvende schade toe te brengen aan een persoon en er op deze manier zo respectloos mee omgaan maakt bij nogal, uhm, onderbuik gevoelen los.

Waarom pakken wij de werknemers van dat bisdom niet bij hun lurven en spijkeren we ze allemaal op een mooi houten kruis ( lekker ouderwets ). Kunnen we de spijkers en planken nog declareren ook!

Als het geloof heilig is, was Hitler de paus.