?Onweer is niets meer dan een flitsapparaat voor vliegtuigen?

Vandaar ook dat het in Nederland zo vaak onweert.