De overheid heeft een advies van de raad van Cultuur naast zich neergelegd en een eigen rapport opgesteld over het wel en wee van de poppodia en diens subsidie.

Jaap van Beusekom, als een van de oprichters van het Nationaal Popinsituut het lijdend voorwerp van het essay, stipt ook het verleden van Mutsaers aan als voornaamste onderbouwing van haar oordeel : ?Wat moet ik hier nu van zeggen? Als de staatssecretaris een rapport van een ex-medewerker die hier met ruzie is vertrokken laat prevaleren boven het oordeel van de Raad voor Cultuur, dan weet ik het ook niet meer. Ik had niet gedacht dat het niveau zo laag zou zakken. Het is gewoon te treurig om er op te kunnen reageren

Weer een mooi voorbeeld van de huidige regering. Ach en wee roepen aan de ene kant over normen en waarden en aan de andere kant wordt iedereen op elke wijze als een bajesklant, nee als een koorknaap heer Balkenende, genaait.

Lees dit hilarische artikel.