Justitie dreigt met de uitzetting van een legaal uit Amerikageadopteerde peuter, omdat de adoptiepapieren onvolledig zouden zijn. Anderhalf jaar na de overkomst naar Nederland weigert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het kind een verblijfsvergunning, ook al is de adoptie goedgekeurd door rechters in Nederland en Amerika, de Kinderbescherming en de Nederlandse Centrale Autoriteit.

Dat maakt je toch weer warm van binnen. Wat leven we toch in een mooi land waar mensenrechten- en welzijn voorop staan.